Privacy protocol

Privacybeleid van Gerard van Berkel Schilderwerken

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gerard van Berkel Schilderwerken verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.
Indien je een offerte opvraagt of klant wordt van Gerard van Berkel Schilderwerken of om een andere reden persoonsgegevens aan Gerard van Berkel Schilderwerken verstrekt geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in de lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke;

Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens is:
Gerard van Berkel Schilderwerken, Gerard van Berkel, de Ploegschaar 77, 5056 MB Berkel-Enschot, Tel.nr. 06-52688933, KvK: 18069098. Gerard van Berkel is te bereiken op bovenstaande tel.nr. of info@vanberkelschilderwerken.nl

2. Welke gegevens verwerkt Gerard van Berkel Schilderwerken en voor welk doel?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a. Voor- en achternaam, geslacht
b. Adresgegevens en eventueel postadres
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d. Eventueel overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie

 

3. Gerard van Berkel Schilderwerken verwerkt de onder punt 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het contact over de door u aangevraagde informatie, versturen van offertes, facturen en informatie over diensten van Gerard van Berkel Schilderwerken.
b. Jouw gegevens worden bewaard voor de termijn van 7 jaar. Dit is de termijn die de belastingdienst verplicht stelt om je administratie te bewaren.

 

4. Beveiligingsmaatregelen;

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Gerard van Berkel Schilderwerken passende en technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten;

a. Via info@vanberkelschilderwerken.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Gerard van Berkel Schilderwerken zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met info@vanberkelschilderwerken.nl
c. Indien je klachten of overige vragen/opmerkingen hebt over de wijze waarop Gerard van Berkel Schilderwerken je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt kunt u ook contact opnemen met info@vanberkelschilderwerken.nl

 

6. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.